top of page

O nas

CHC Cannabis HealthCare S.A. (dalej CHC) z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Fabryczna 6 lok.10, 96 – 320 Mszczonów wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000985367, posiadająca REGON 522731745, NIP 8381878599 został zawiązany w 2022 roku.

Głównym aktywem CHC są udziały w Spółce Zależnej: Interfamed Canabis sp. z o.o. Pakiet udziałów nabyła również spółka PharmaCann Polska sp. z o.o. (dalej “PharmaCann”), która jest producentem Marihuany Medycznej w różnych postaciach. 

CHC jest 100% właścicielem hurtowni farmaceutycznej i jest wyłącznym dystrybutorem produktów PharmaCann Polska Sp. z o.o. Firma PhCann International B.V., w skład której wchodzi PHARMACANN Polska Sp. z o.o.., to wiodący międzynarodowy koncern produkujący Marihuany Medycznej.

PharmaCann podpisała z Interfamed Canabis umowę dystrybucyjną dotyczącą stałej współpracy w zakresie rozpowszechniania, wprowadzania na rynek farmaceutyczny oraz sprzedaży w grupie docelowej.

 

Spółka posiada zezwolenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nr GIF-N-411/637/MSH/13 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które dotyczy surowców farmaceutycznych przeznaczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przeznaczonych do eksportu do krajów trzecich.

Kluczowe w całym projekcie Medycznej Marihuany  jest join veinture spółek tworzących cały projekt oraz osób w nim zaangażowanych powiązanych ze sobą osobowo i kapitałowo. Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas kariery zawodowej, know-how, licznych kontaktów w branży tworzą nieocenioną wartość Spółki.

O NAS W MEDIACH

Artykuły

YouTube

Nasz zespół

Firmę CHC-Cannabis Healthcare S.A. tworzą utalentowani ludzie, których kreatywność i pasja nie tylko zaspokajają potrzeby naszych klientów, ale wykraczają daleko poza ich oczekiwania. To właśnie dzięki tym cechom nasza firma rozwija się tak dynamicznie.

Łukasz Maciejewski

Prezes CHC-Cannabis Healthcare S.A.

1.png

Posiada wyższe wykształcenie o specjalności manager w procesie zarządzania oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zakładami opieki medycznej, w tworzeniu sieci aptek. Zarządza i koordynuje zespołem pracowników w hurtowni. Czynnie uczestniczy w przygotowaniu projektu biznesowego Medycznej Marihuany opartego o współpracę z PharmaCann Polska.

Rafał Prejsnar

Wiceprezes CHC-Cannabis Healthcare S.A.

2.png

Zdobył wykształcenie wyższe na wydziale Wydziału Marketingu i Zarządzania. Przez wiele lat zdobywał doświadczenie w sprzedaży FMCG, farmacji zaczynając jako przedstawiciel. Przechodząc poszczególne etapy kariery w działach sprzedaży, marketingu, business development oraz jako trener był odpowiedzialny za szereg procesów w tym dostosowanie działów sprzedaży i marketingu opracowania strategii marketingowych, tworzenia nowych produktów i wprowadzając je na rynek. Założyciel i twórca licznych nowych spółek tworzonych od podstaw.

Adam Wutkiewicz

Rada nadzorcza

Zdobyta wiedza na studiach z zakresu anatomii, fizjologii, chemii i mikrobiologii okazała się niezwykle przydatna w trakcie całej kariery zawodowej związanej z medycyną. Od początku kariera zawodowej związany z branżą medyczną przechodząc koleje szczeble kariery zdobył szeroką wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu i negocjacji, wdrażania i opracowywania strategii marketingowych, a także tworzenia nowych produktów.

Krzysztof Łuba

Rada nadzorcza

Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku marketing i zarządzanie. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył szerokie doświadczenie w dziale sprzedaży. Odpowiedzialny jest za rynek hurtowy, sieciowy oraz zarządzanie zespołem sprzedażowym.

Leczenie ziołowe

W dniu 06.12.2021 Główny Inspektorat Farmaceutyczny nadaje fabryce certyfikat Good Manufacturing Practice (GMP) zezwalając na dostarczanie produktów producenta do Polski. Równolegle trwały prace nad zarejestrowaniem w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dwóch pierwszych produktów PharmaCann Polska sp. z o.o Marihuany Medycznej. Pozwolenie zostało wydane w dniu 11 kwietnia 2022 r. 

bottom of page