top of page

European Pain Federation (EFIC) position paper on appropriate use of cannabis‐based medicines and medical cannabis for chronic pain management - Winfried Häuser, Department Internal Medicine, Klinikum Saarbrücken gGmbH, Saarbrücken, Germany, Department Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, Technische Universität München, Munich, Germany , David P. Finn, Pharmacology and Therapeutics, School of Medicine, Galway Neuroscience Centre and Centre for Pain Research, NCBES, National University of Ireland Galway, Galway, Ireland, Eija Kalso, Department of Perioperative Medicine, Intensive Care and Pain Medicine, Pain Clinic, Helsinki University Hospital and University of Helsinki, Helsinki, Finland, Nevenka Krcevski-Skvarc, Department of Anesthesiology, Intensive Care and Pain Treatment, Faculty of Medicine of University Maribor, University Medical Center Maribor and Institute for Palliative Medicine and Care, Maribor, Slovenia, Hans-Georg Kress, Department of Special Anaesthesia and Pain Therapy, Medical University of Vienne/AKH, Vienna, Austria,Bart Morlion, Leuven Centre for Algology and Pain Management, University Hospital Leuven, Leuven, Belgium, Serge Perrot, Department of Pain Center and INSERM U987, Cochin Hospital, AP-HP, Paris Descartes University, Paris, France, Michael Schäfer, Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Charité University Berlin, Berlin, Germany, Chris Wells Pain Matters Ltd, Liverpool, UK, Silviu Brill, Pain Center, Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel

Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines - M. Fallon, Edinburgh Cancer Research Centre, IGMM, University of Edinburgh, Edinburgh, UK;, R. Giusti, Medical Oncology Unit, Sant’Andrea Hospital of Rome, Rome, F. Aielli, Department of Biotechnological and Applied Clinical Sciences, University of L’Aquila, L’Aquila, Italy, P. Hoskin, Mount Vernon Cancer Centre, Northwood, Hertfordshire, UK, R. Rolke, Department of Palliative Medicine, Medical Faculty RWTH Aachen University, Aachen, Germany, M. Sharma, The Walton Centre NHS Foundation Trust, Liverpool, UK & C. I. Ripamonti, Department of Onco- Haematology, Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori, Milano, Italy

Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory - zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Jerzy Wordliczek, Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań , Wojciech Leppert, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Jarosław Woroń, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków , Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Jan Dobrogowski, Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Małgorzata Krajnik, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum, Bydgoszcz, Anna Przeklasa- Muszyńska, Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Jarosław Drobnik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Anna Wrzosek, , Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Marcin Janecki, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Jadwiga Pyszkowska, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Profesora Kornela Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Magdalena, Kocot-Kępska, Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Renata Zajączkowska, , Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Iwona Filipczak-Bryniarska, Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Krystyna Boczar. NZOZ Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego, Tychy, Joanna Jakowicka-Wordliczek, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Małgorzata Malec-Milewska, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Andrzej Kübler, Centrum Leczenia bólu i Opieki Paliatywnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław, Marek Suchorzewski, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk, Sylwester Mordarski, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poradnia Leczenia Bólu, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Diagnostyka i leczenie padaczki u osób dorosłych - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – Konrad Rejdak, Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie , Rafał Rola, Klinika Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Klinika Neurologii Rozwojowej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Iwona Halczuk, Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Barbara Błaszczyk, Wydział Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Andrzej Rysz, Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Danuta Ryglewicz, I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Aktualne rekomendacje w leczeniu padaczki i zespołów padaczkowych u dzieci i młodzieży - Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska, Klinika Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Ból u chorych na stwardnienie rozsiane - Małgorzata Malec-Milewska, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie

Lecznicze właściwości konopi i możliwości ich zastosowania w medycynie - prof. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, mgr Weronika Wojnar, dr n. farm. Maria Zych oraz dr n. med. Sławomira Dudek, Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 

bottom of page